maanantai 27. helmikuuta 2012

27.Feb in Finland

             february a photo a day tour, day twenty-seven, something you ate.

Pesto&Tagliatelle...grrrr.